شرکت آریاتک دانش بنیان شد

آی تیکت شرکت آریاتک دانش بنیان شد

با ارزیابی و تشخیص کارگروه صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت آریاتک در جمع شرکت‌های دانش بنیان نوآور کشور قرار گرفت.

Continue reading

آیا «آی تیکت» می‌تواند مخاطبین را به سینما برگرداند؟

سامانه جدیدی که توسط یکی از مؤسسات وابسته به سازمان سینمایی در حال کار است، سامانه‌ای را طراحی کرده که به‌نظر می‌رسد تنها مزیتش همکاری با نرم‌افزارهای پرکاربر باشد تا به این واسطه بتواند مخاطب به سینما بیاورد. چیزی که باید در بلند مدت دید.

Continue reading